תנאי שימוש באתר

מבוא

 1. ברוכים הבאים לאתרwww.dland.co.il להלן : “האתר” אותו מפעילה חברת דרים לנד חדרי ילדים מעוצבים להלן “דרים לנד”.
 2. האתר הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט.
 3. בעל האתר ומפעילו הינו חברת “דרים לנד חדרי ילדים מעוצבים ח.פ. 301008637, שמשרדה הרשום ברח’ עליית הנוער 1 ראשון לציון.
 4. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר  להלן “פעולה”.
 5. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי “המשתמש”, כהגדרתו להלן, באתר.
 6. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד , ומתייחס לשני המינים כאחד.
 7. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין דרים לנד, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
 8. לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (“ההורים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

 

תנאים כלליים

 1. מובהר כי דרים לנד רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 2. דרים לנד שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 3. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י דרים לנד ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 4. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

שירותים המוצעים באתר

אתר דרים לנד מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

גלישה ועיון בתכנים שונים, רכישת מוצרים ו/או שירותים ,יצירת “רשימת מועדפים” – רשימת פריטים נבחרים על ידי המשתמש, שיתוף ושליחת פריטים מן האתר על ידי המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות, מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של דרים לנד.

מובהר כי דרים לנד רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב, תיוג פריט שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות, הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).

מובהר כי דרים לנד אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ודרים לנד תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי דרים לנד רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף דרים לנד בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: “התוכן”), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של דרים לנד ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.

כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי לדרים לנד מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של דרים לנד ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של דרים לנד בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין. של החברה כאמור.

 

הרכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות, הצבע, המידות המבוקשות ורכיבים נוספים לפי העניין.

עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג “דף פריט” בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן “דף הפריט”). לתשומת הלב, דרים לנד רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אלו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, על מנת לבצע רכישה באתר יתבקש המשתמש להירשם על ידי הקלדת פרטים בסיסיים כגון דואר אלקטרוני או להיכנס דרך חשבון הפייסבוק האישי.

על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל דרים לנד להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה”). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לדרים לנד עקב שיבוש הפעלת האתר.

במעמד ביצוע ההזמנה תבצע דרים לנד בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן : “הפריטים”.

 

 

תנאים להשלמת עסקת הרכישה

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שדרים לנד תקבל אישור מאת חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינה לבין דרים לנד. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי ההעסקה לא תושלם לכדי מכירה.

החברה מבצעת בקרה שוטפת במלאי המוצרים, במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מסיבות חריגות שהחברה לא הייתה יכולה לדעת מראש, דרים לנד תיצור קשר עם המשתמש ותציע לו להמתין או לבטל את ההזמנה לפי בחירתו. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת דרים לנד. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד דרים לנד ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

דרים לנד שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של דרים לנד אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא”ל כדי לחייב את דרים לנד.

 

אספקת המוצר

קיימות מספר אפשרויות לאספקת המוצרים על פי סוגם:

פריטים המצריכים הרכבה יסופקו על ידי שירות הובלה והרכבה של דרים לנד או לחילופין יסופקו באיסוף והרכבה עצמית על פי בחירת הלקוח.

מנגד פריטים שאינם מצריכים הרכבה, יספקו באחת מ -3 הדרכים המפורטות להלן, על פי בחירת הלקוח.

 

א. אספקה לבית המשתמש

דרים לנד תספק למשתמש פריטים מסוימים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: “חברת השילוח”) ופריטים אחרים על ידי שירות הובלה והרכבה של דרים לנד. מועד האספקה המשוער לפריטים ירשם בדף הקופה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. מחיר הובלה והרכבה הינו מדימונה ועד כרמיאל למעט חריגים, מעבר לנקודות אלו, בתיאום מול מחלקת תיאום/שירות לקוחות

אספקת פריטים אלו אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר [להלן: “דמי משלוח”]. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

פריטים המצריכים הרכבה יסופקו לבית הלקוח בטווח המועד המופיע כזמן אספקה על פי סוג המוצר והמלאי. במקרים אלו, סך ההובלה וההרכבה ישולם ישירות לחברת ההובלות ובנפרד מהרכישה באתר.

 

ב. אספקה לאולמות התצוגה

אספקת הפריטים לסניף תבוצע על פי זמן האספקה שצוין  באתר במעמד ביצוע ההזמנה ועל פי מלאי הפריטים. הפריטים יסופקו לאולם התצוגה שייבחר על ידי המשתמש, על פי העדפתו.

עם הגעת הפריטים המוזמנים לאולם התצוגה  שנבחר על ידי המשתמש, ייצור נציג דרים לנד קשר טלפוני עם המשתמש לצורך עדכונו בדבר הגעת הפריטים. המשתמש יאסוף את הפריטים מן במהלך שעות הפעילות. דרים לנד תשמור את הפריטים למשך 14 ימים מיום ההודעה ללקוח על הגעתם לסניף.

במקרה והמשתמש לא יופיע לאיסוף הפריטים בתוך 14 ימים מיום ההודעה, תהיה דרים לנד רשאית להחזיר את הפריטים למחסן החברה והאיסוף יתבצע מהמחסן הראשי.

בנסיבות כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד דרים לנד בקשר להעברת המוצר למחסן הראשי. במקרה של אספקת הפריטים לסניף דרים לנד ואיסופם על ידי המשתמש מן הסניף לא יחויב המשתמש בתשלום דמי משלוח כלשהם.

 

ג. איסוף עצמי ממחסן החברה הראשי בכפר ביל”ו
אספקת הפריטים ממחסן החברה המרכזי.

דרים לנד תשמור את הפריטים במחסן האמור למשך 14 ימים ממועד האספקה.

 

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:

 

א. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.

ב. הודעת ביטול ניתן למסור בעל פה בטלפון שמספרו  1700702021, בכתב (דואר רשום לכתובת אצ”ל 53 ראשל”צ דוא”ל בכתובת info@dland.co.il או פקס מס’ 1533-6026090) או דרך האתר עצמו, בקישור הייעודי בדף הראשי. בהודעת ביטול יש לציין את שם בעל ההזמנה, מס’ תעודת זהות, מספר ההזמנה ומספר טלפון נייד.

ג.  בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יפורק ויוחזר על חשבון הצרכן.

ד. בעת ביטול עסקה, שסופקה בהובלה והרכבה, עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.

ה. המוצר יוחזר באריזתו המקורית.

ו. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.

ז. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי על פי בקשתו.

ח. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

ט. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך הגילוי, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

י. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר.

החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תעשה באחד מסניפי הרשת או במחסן המרכזי של דרים לנד, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנהוגה ברשת דרים לנד, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.

 

יא.בכל מקרה (כולל אי דיוק או פגם), החזרת המוצר (גם אם סופק ע”י שליח), החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים: כנגד החזרת המוצר לאחד מסניפי הרשת או למחסן המרכזי של דרים לנד בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט.

 

יב. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד’ יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של דרים לנד בדוא”ל info@dland.co.il  או לטלפון 1700702021.

 

 

ביטול העסקה על ידי דרים לנד

 • דרים לנד תהא רשאית לבטל את העסקה כולה או חלקה במקרה ונפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
 • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו\או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין.
 • במקרה של כח עליון, פעולות איבה או טרור המונעים את המשך המכירה או ביצועה באופן תקין.
 • אם יתברר לדרים לנד כי העסקה או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש או מי מטעמו.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה תבוטל העסקה ודרים לנד תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו את הסכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו\או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי דרים לנד בגין ביטול העסקה, כאמור בסעיף זה.

 

אחריות, אבטחה ופרטיות

דרים לנד ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. דרים לנד אינה שומרת את פרטי הלקוח הרגישים כגון מס’ ת.ז. או מס’ כרטיס אשראי.

על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת דרים לנד באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני SSL המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר דרים לנד. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות דרים לנד מאחר ודרים לנד נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של דרים לנד להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי דרים לנד ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דרים לנד. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, דרים לנד לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. דרים לנד מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, דרים לנד תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בדרים לנד ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי דרים לנד לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי דרים לנד צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, דרים לנד תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של

דרים לנד בדוא”ל info@dland.co.il  . לחילופין ניתן לפנות בטלפון 1700702021.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר דרים לנד, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של דרים לנד בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר דרים לנד, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר דרים לנד, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם דרים לנד בלא קבלת הסכמת דרים לנד מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר דרים לנד לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת דרים לנד מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של דרים לנד מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת  (Frame)גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו דרים לנד, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם דרים לנד חדרי ילדים מעוצבים, שם המותג  סימני המסחר של דרים לנד (בין אם נרשמו ובין אם לאו), כיו”ב- כולם רכושה של דרים לנד בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של דרים לנד ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם דרים לנד נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

 

הגבלת אחריות של מפעילת האתר

האתר בכללותו – כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא (As Is). אמנם, דרים לנד פועלת בכדי שהמידע יהיה נכון ומדויק, ואולם יתכן והמידע אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. למרות האמור לעיל, דרים לנד בודקת את המידע המוצג באתר, לרבות המפרטים ומחירי המוצרים, בנסיבות בהן יתגלה לדרים לנד, כי נפלה טעות במידע המוצג באתר, תתקן דרים לנד את הטעות באופן מיידי. דרים לנד אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים בכדי למנוע טעויות אלו. דרים לנד מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים, ועל כן מובן שלדרים לנד אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין דרים לנד ערבה למידת הדיוק של מידע זה. יחד עם זאת, מפעילי האתר ינקטו בכל האמצעים מול הספקים בכדי לפתור תלונות צרכנים.

התמונות המופיעות באתר הינן לצורכי המחשה בלבד.

כלל פרטי המבצעים המופיעים מעת לעת באתר, הינם נכונים לרכישה באתר בלבד ואין מתחייב מכך כי מבצעים אלו חלים באולמות התצוגה.

דרים לנד אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא  הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי דרים לנד, נזקים, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, אצל דרים לנד או מי מספקיה.

השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. דרים לנד אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר. דרים לנד לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.

דרים לנד אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע.

דרים לנד אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות  
המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים.

דרים לנד לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי צבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

דרים לנד אינה אחראית על מוצרים שהתקנתם תלויה בקונה ושניזוקו כתוצאה מהתקנה לא נכונה.

 

 

 

אחריות למוצרי דרים לנד

מוצרי דרים לנד מקבלים אחריות לפי החלוקה הבאה:
ריהוט – 5 שנות אחריות – שנת אחריות מלאה בבית הלקוח, ובנוסף לזה ניתנת אחריות מורחבת ל-4 שנים נוספות עבור מוצרי ריהוט כגון:
מיטות, ארונות, שולחנות, שידות ועוד, במחסני החברה או לחילופין בתשלום דמי ביקור.
אביזרים – 1 שנת אחריות במחסני החברה או אולמות התצוגה.
תעודת אחריות

מוצרי דרים לנד מיוצרים באיכות גבוהה ועומדים בסטנדרטים בינלאומיים.

כל המוצרים המחויבים בתקן רשמי של מדינת ישראל הנמכרים בדרים לנד, נבדקים ועומדים באישור מכון התקנים הישראלי ו/או האירופאי. כחלק מהשירות הניתן בחברת דרים לנד אנו מציעים ללקוחות תעודת אחריות שתמומש במקרים בהם יתגלה פגם בלתי צפוי במוצר. דרים לנד מתחייבת לדאוג לתיקונו של כל פגם במוצר שנמכר על ידה (על פי תנאי האחריות), אשר נובע מפגם בחומר או בתהליך היצור, זאת ללא תמורה, והכל בתקופת האחריות ובכפוף להוראות היצרן המצורפות וההוראות המפורסמות בסניפים.

חברת דרים לנד שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מגוון המוצרים שברשותה, ו/או חלקיהם, ואו להוציאם מהמגוון. במקרה בו המוצר נושא תעודת אחריות זו אינו קיים במגוון מוצרי דרים לנד, תהיה חברת דרים לנד זכאית להחליף את המוצר במוצר דומה, שווה ערך בניכוי פחת שימוש.

לחילופין תהיה דרים לנד זכאית לתת ללקוח, בכפוף לאמור בתעודת אחריות זאת, שובר זיכוי בערך שווה ובניכוי פחת שימוש או החזר כספי לפי שיקול דעתה. 

האחריות תחול אך ורק כנגד הצגת חשבונית קניה מקורית המעידה על הרכישה ועל התשלום (תדפיס בנק או תדפיס כרטיס אשראי לא יהוו הוכחה לביצוע התשלום). הזכויות לפי תעודה זו אינן ניתנות להסבה.

 

תקופת אחריות:

לקוח שקיבל שירותי הובלה והרכבה מגורם מוסמך של חברת דרים לנד, ייהנה משנה אחריות מלאה בבית הלקוח. לאחר השנה הראשונה, ישנה אחריות נוספת על החלקים לתקופה של ארבע שנים במחסני החברה של דרים לנד, זאת למעט אביזרים. משמע סך הכל תקופת האחריות על חלקים בלבד, הניתנת אך ורק במחסנים של דרים לנד, הינה לחמש שנים, זאת מלבד אביזרים.

 

אחריות בשנה הראשונה:

האחריות בשנה הראשונה חלה בכפוף לתנאים הבאים:

 • הובלה והרכבה נעשתה על ידי מרכיבים מורשים של חברת דרים לנד.
 • המוצר נשאר במקום ההרכבה בלבד, או העברת הפריט נעשתה על ידי מרכיבים מוסמכים של דרים לנד.
 • האחריות אינה חלה על שברים, רטיבויות ושינוי גוון. האחריות אינה חלה על סדקים לא מהותיים במוצר. 
 • האחריות אינה חלה על פגם שנובע מבלאי סביר עקב שימוש רגיל במוצר.
 • השימוש במוצר או בחלקיו היה סביר ורגיל ונעשה בהתאם להוראות היצרן.

 

למען הסר ספק, מובהר כי למעט ביחס לתיקון מוצר, החלפתו או מתן שובר זיכוי בגינו כאמור לעיל, לא תחול על דרים לנד כל אחריות מכל סוג שהיא, והיא לא תחויב בכל תשלום בקשר למוצר. דרים לנד לא תפצה, בכל מקרה על נזק עקיף ו/או על הוצאות נלוות או על הפסד כספי נלווה ולא תישא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת.

תנאי אחריות לאחר השנה הראשונה:

האחריות לאחר השנה הראשונה חלה בכפוף לתנאים הבאים:

 • הובלה והרכבה נעשתה על ידי מרכיבים מורשים של חברת דרים לנד.
 • המוצר נשאר במקום ההרכבה בלבד, או העברת הפריט נעשתה על ידי מרכיבים מוסמכים של דרים לנד.
 • האחריות אינה חלה על שברים, רטיבויות ושינוי גוון. האחריות אינה חלה על סדקים לא מהותיים במוצר. 
 • האחריות אינה חלה על פגם שנובע מבלאי סביר עקב שימוש רגיל במוצר.
 • השימוש במוצר או בחלקיו היה סביר ורגיל ונעשה בהתאם להוראות היצרן.

 

למען הסר ספק, מובהר כי למעט ביחס לתיקון מוצר, החלפתו או מתן שובר זיכוי בגינו כאמור לעיל, לא תחול על דרים לנד כל אחריות מכל סוג שהיא, והיא לא תחויב בכל תשלום בקשר למוצר. דרים לנד לא תפצה, בכל מקרה על נזק עקיף ו/או על הוצאות נלוות או על הפסד כספי נלווה ולא תישא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת.

 

הוראות שימוש:

יש להימנע ממגע ישיר של מים עם הרהיטים: התזה של מים על הרהיט, הצטברות שלוליות מים סביב רגלי הרהיטים בעת ו/או לאחר שטיפת הרצפה.

יש לנגב את רגלי הרהיט במטלית יבשה לאחר סיום שטיפת הרצפה.

אין להשתמש בחומרי ניקוי העשויים מחומרים ממיסים. חומרים אלה עלולים לפגוע בציפוי המגן שעל הרהיט. הרהיטים מיועדים לשימוש בתוך הבית, אין לחשוף את הרהיטים לשמש.

 

הוראות שימוש ופירוט נוסף – מיטות ילדים ונוער

 • מיטה מיועדת לילדים מעל גיל שנתיים, המיטה אינה מיועדת לתינוקות. 
 • המשקל המקסימלי לשינה במיטה הינו עד 90 קילו
 • את המיטה הנגררת (המיטה שמתחת למיטה העליונה), יש להוציא לפי כיון הגלגלים, אין לגרור אותה לצדדים.
 • במגירות המצעים אין לאחסן מעבר לגובה המגירה.
 • אין לגרור את המיטה העליונה אלא להרימה משני הצדדים, בעזרת שני אנשים.
 • בשום פנים ואופן אין לגרור את המיטה העליונה, לא כל שכן, לגרור את המיטה העליונה יחד עם התחתונה.
 • אין לגרור את מעקה המיטה על קורת האורך של המיטה, שכן המעקה ישרוט את המיטה. יש להרים את המעקה ולהניחו במקום הרצוי.

 

הוראות שימוש ופירוט נוסף – ארונות

 • אין לפתוח את דלתות הארון מעבר לזווית של 90 מעלות.
 • אין להזיז את הארון אלא ע”י מרכיב מוסמך של דרים לנד. 
 • אין להזיז את הארון כשהוא בתכולה מלאה. 
 • שינוי מיקום הארון יצריך כיוון מחדש של הדלתות.

 

הוראות שימוש ופירוט נוסף – שולחנות

 • שולחנות יש להרים מהרגלים ולא מפלטת השולחן .
 • רצוי להמנע מהזזת השולחן.
 • מומלץ להשתמש בפרספקס לצורך שמירה על פלטת השולחן מפני שריטות וכתמים.

 

הוראות שימוש ופירוט נוסף -מיטות תינוק

 • התנוחה הנמוכה ביותר היא הבטוחה ביותר. מרגע שהתינוק בוגר דיו לשבת זקוף יש להתשמש בתנוחה זו.
 • אם משאירים את התינוק ללא השגחה במיטה, יש לוודא שהמעקה סגור.
 • על כל אביזרי ההרכבה להיות מהודקים כיאות ועליהם להיבדק באופן שוטף, יש להדקם מחדש במידת הצורך.
 • למניעת פגיעה עקב נפילה, כאשר התינוק מסוגל לטפס ולצאת מהמיטה אין להשתמש בה עוד עבור התינוק הזה.
 • אין להשתמש במיטה ללא בסיס.
 • יש לנקות את המיטה רק בעזרת מטלית לחה או חומר ניקוי עדין ללא רכיבים רעילים ומים חמים.